Om os

/Om os
Om os 2018-03-01T15:37:05+00:00

Det Danske Hus I Palæstina (DHIP) er en uafhængig organisation beliggende I Ramallah, Palæstina. DHIP arbejder på et tværkulturelt mandat. Vores bestyrelse, medarbejdere, partnere, besøgende og projektdeltagere repræsenterer både danskere og palæstinensere.

Vision
At styrke den gensidige forståelse og respekt mellem dansk og palæstinensisk kulturer, såvel som at fremme værdier, der støtter op omkring forskelligartede, åbne og tolerante samfund.

Mission
At skabe muligheder for kulturel og uddannelsesmæssig udveksling og samarbejde mellem danskere og palæstinensere på individuelle og institutionelle niveauer.

Værdier

DHIP tror på lige og gensidigt fordelagtige partnerskaber mellem danskere og palæstinensere.

DHIP er forpligtet til at promovere frivillighed som kernen i organisationens arbejde og som et relevant middel for at opnå de strategiske målsætninger.

DHIP stræber efter at være en gennemskuelig organisation og forventer, at medlemmer, partnere og andre holder DHIP ansvarlige for organisationens vision, mission og forretningsgange.

DHIP stræber efter at designe og implementere projekter, som er formuleret i samarbejde med partnere, og som er bæredygtige og har potentiale til at fortsætte udover DHIPs involvering.

DHIP designer og implementerer alle projekter ud fra en menneskeretslig baseret tilgang.